Hesaplamaci PLA maskot
Genel Hesaplama Açıklama Forum
Vücut yüzey alanı kilo ve boyla ilişkilidir. Vücudunun kapladığı toplam dış yüzey alanını burada hesaplayabilirsin.

HESAPLAMA SONUCUM
1