Kamu ihale hukuku danışmanlığı

Ülkemizde genel olarak bir idari usul yasası gibi bir yasa bulunmamaktadır. Kamulaştırma, İhale gibi konularda yasa koyucu bir takım düzenlemeler yapmıştır.
Kamu ihale hukuku danışmanlığı

Bu öngörüye göre, idarelerin daha önce belirtilen şekildeki usülü inceleyerek işlem yapmasını ve karar almasını uygun görmüştür. 2003 yılında yürürlüğe giren ve kullanılmaya başlayan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yapılan tüm ihale süreçleri ve konuları ile alakalı bir kamu ihale hukuku danışmanına başvurup bundan yeterli ve gerekli bilgi edinmeniz ihaledeki payınız, haklarınız bakımından oldukça yararlı olacaktır. Zira ihalelerde yapılan herhangi küçük bir hatanın dahi taraflar açısından çok büyük olumsuz geri dönüşleri olabiliyor.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Kanunu madde 4'de bu kanun içerisinde yer alan, alınabilecek, yararlanılabilecek danışmanlık hizmetleri belirtilmiştir. İhale hukuku danışmanlığı yapacak olan kişinin var olan uzmanlık alanındaki bilgisini ve tecrübesini idarenin lehine kullanması şarttır. İhale hukuku danışmanı, danışmanlığını yaptığı ihalenin kişileriyle, taraflarıyla arasında hiçbir şekilde herhangi bir organik bağ bulunmamalıdır. Ayrıca Kamu İhale hukuku danışmanlığını yapan kişi, danışmanlığını yaptığı şirketten, taraftan yaptığı danışmanlık hizmeti dışında hiçbir kazanç elde etmemelidir. İdareler teknik özellikte, yardımcı eleman niteliğinde, gereksinim duyduğu herhangi başka hizmetler doğrultusunda eleman hizmetleri temin edebildikleri gibi, hukuki konular içerikleriyle ilgili herhangi bir hizmet de alabilme hakkına sahiptirler.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 62. Maddesine göre, danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam eden elemanın yeterli özellikte ve ya yeterli sayıda olmaması kıstası aranmaz.

Danışmanlık hizmetleri olarak, taraflara ilişkin esasların düzenlenip denetlenmesine bakabilirler, İhale öncesinde yapılacak olan işleri ve sırasını düzenleyip denetleyebilirler, hizmete bağlı şartname ve ya sözleşmenin düzenlenmesi, yorumlanması, denetlenmesi işine bakabilirler, yapılacak olan iş ile ilgili deneyim belgelerinin denetim ve düzenleme işlemlerinin yapılması, ihale şartlarının araştırılması ve gerekli hukuki kanallarının tespit edilmesi, ihaleye ait teklif hazırlama ve bu tekliflerin düzenlenmesi, denetleme işlemlerinin yapılması gibi işlemlerden sorumlu olup yerine getirme işlemlerini ve hizmetlerini gerçekleştirirler.